Beräkna vinst, förlust och skatt vid bostadsförsäljning

Om du säljer och sedan ska köpa nytt, är det bra att veta hur mycket pengar du kan ta med dig in i nästa affär. Uträkningen nedan ger dig en god bild över din ekonomi vid bostadsförsäljningen.

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Att sälja en fastighet innebär många beslut och beräkningar. För att underlätta denna process har vi på Cohen Mäklarbyrå skapat ett skatteberäkningsformulär som gör det enkelt att räkna ut vinst eller förlust samt den skatt som är kopplad till försäljningen av din fastighet. Fyll i fälten för troligt slutpris, försäljningskostnader och inköpspris för att snabbt få en tydlig bild av din ekonomiska situation och den skatt som behöver betalas.

Vårt formulär visar klart och tydligt om du gör en vinst eller förlust, och i händelse av vinst, hur mycket skatt du behöver betala beroende på om fastigheten är en privatbostad eller näringsfastighet. Vid förlust får du även en detaljerad bild av den möjliga skattereduktionen.

Att manuellt beräkna vinst, förlust och skatt kan vara tidskrävande och osäkert. Med vårt formulär får du korrekta resultat direkt, vilket minskar osäkerheten och sparar tid.

Som en del av Cohen Mäklarbyrås åtagande att erbjuda förstklassig service till våra kunder, är vårt skatteberäkningsformulär ett verktyg för att göra fastighetsaffären så smidig som möjligt. Vi är stolta över att kunna erbjuda detta som en del av vår service.

Hur vi räknar

 1. Vinst eller förlust:
  • Vi börjar med att ta det troliga slutpriset på din fastighet och subtraherar försäljningskostnaderna, inköpspriset, inköpskostnaderna samt eventuella kostnader för ny-, till- eller ombyggnad.
  • Resultatet av denna beräkning visar om du gör en vinst eller förlust.

  Beräkning: vinst eller förlust = slutpris – försäljningskostnader – inköpspris – inköpskostnader – förbättringar

 2. Total vinst eller förlust:
  • Om du har ett tidigare uppskovsbelopp (skatt som du har skjutit upp från en tidigare försäljning), läggs detta till eller dras från din vinst eller förlust.
  • Detta ger dig din totala vinst eller förlust.

  Beräkning: total vinst eller förlust = vinst eller förlust + uppskovsbelopp

 3. Skatt vid vinst:
  • Om du gör en vinst, beräknar vi skatten baserat på två olika skattesatser:
   • 22% för privatbostäder.
   • 30% för näringsfastigheter.
  • Vi visar också hur mycket det skulle kosta per år att ansöka om uppskov på skatten (0,5% av uppskovsbeloppet).

  Beräkning:

  • Skatt (22%) = total vinst * 0.22
  • Skatt (30%) = total vinst * 0.30
  • Uppskovskostnad = total vinst * 0.005
 4. Skattereduktion vid förlust:
  • Om du gör en förlust, beräknar vi skattereduktionen:
   • Förlust upp till 100 000 kr ger 30% i skattereduktion.
   • Förlust över 100 000 kr ger 21% i skattereduktion på den överskjutande delen.

  Beräkning:

  • Avdragsgill förlust = total förlust / 2
  • Skattereduktion = (första 100 000 kr av avdragsgill förlust * 0.3) + (överskjutande belopp av avdragsgill förlust * 0.21)

Beräkningen i detta formulär är en förenklad uträkning och är ej att se som fullständig. Uträkningen är preliminär och baseras på dina egna uppgifter varför fastighetsmäklaren Cohen Mäklarbyrå inte ansvarar för uträkningen och dess resultat.